Tel: 033 - 10 24 84

Historia Vitryssland

Vitrysslands historia och Stiftelsens arbete.

Om landet Vitryssland

Vitryssland har över 10 miljoner invånare. Landet är knappt hälften så stort som Sverige och ligger i nordöstra Europa utan egen förbindelse med havet. Det gränsar i nordväst till Lettland och Litauen, i väst till Polen, i söder till Ukraina och i öster till Ryssland.

Fram till 1991, då Vitryssland frigjorde sig från det sönderfallande Sovjetunionen och utropade sin självständighet, hette landet Vitryska socialistiska sovjetrepubliken och var en av Sovjetunionens förbundsrepubliker. Under Vitrysslands långa, dramatiska historia har landet erövrats, styrts och ibland härjats av en rad främmande överhögheter. På 500-talet koloniserades landet av slaviska folkstammar, och på 800-talet inlemmades det i Kievrus välde. Trehundra år senare erövrades det av invasionsstyrkor från grannlandet Litauen. På 1500-talet, då Litauen förenats med Polen, dominerade polskt inflytande. Under 1700-talet ockuperades området av Ryssland, och fortfarande är Vitryssland starkt ekonomiskt beroende av sitt väldiga grannland i öster.

Under både första och andra världskriget drabbades Vitryssland av katastrofal förstörelse. Resultatet av den tyska invasionen 1941 blev 1,3 miljoner döda och förintelse av nästan hela den judiska befolkningen. Många byggnader låg i ruiner, och huvudstaden Minsk hade jämnats med marken. Efter kriget hölls landet i ett hårt grepp av Sovjetunionen. 1986 drabbades landet av ytterligare en allvarlig katastrof genom Tjernobyl-olyckan i Ukraina: stora delar av jordbruksdistrikten i södra Vitryssland blev smittade av radioaktivt nedfall och är sen dess avstängda från jordbruksproduktion.

Landet består huvudsakligen av slätter med undantag för det kuperade höglandet, Vitryska bergsåsen, som löper diagonalt från väst till öst. Norra delen har ett vackert och kuligt landskap med många sjöar och mjukt rundade åsar. I söder utbreder sig stora lågglänta sumpmarker runt floden Pripjat. Cirka 3000 vattendrag och 4000 mindre sjöar sätter sin prägel på landskapet.
Mahilou_Voblast_in_Belarus

Radioaktivt område i Mogilov-området, Vitryssland.

Radioaktivt område. Tillträde förbjudet!

raioactive

En enkel handskriven skylt markerar en enorm tragedi för över 600000 människor som drabbats av den moderna teknikens baksidor – kärnkraften.

Klockan 01:23:58 den 26:te april 1986 demolerade en rad explosioner reaktorn och reaktionsbyggnaden i Tjernobyl-verkets fjärde energiblock. Tjernobyl-katastrofen blev 1900-talets största teknologiska katastrof. För det lilla Vitryssland blev det en nationell katastrof. Under andra världskriget utplånade de tyska nazisterna 690 byar med invånare på Vitrysk mark. Efter Tjernobyl miste landet 485 byar och mindre samhällen; 70 av dem är för evigt begravda i jorden. I Gomel- och Mogilov-områdena är mortaliteten 20% högre än nativiteten. Till följd av ständig inverkan av små strålningsdoser ökar för varje år i landet antalet cancersjuka.

(Källa: samlingsverket Tjernobyl 1996)

Humanitär hjälp till Vitryssland

Stiftelsen för humanitär hjälp till Vitryssland startades våren 1993. Arbetet bygger till största delen på gåvor och bidrag från enskilda personer och företag samt kollekt från Svenska kyrkan i Borås. Allt som insamlats går oavkortat till de nödställda och behövande i Mogilovområdet.
Livet är hårt för de fattiga i Vitryssland.

Stödjande verksamhet

För att kunna säkerställa fortsatta hjälptransporter till det vitryska folket är vi till stor del beroende av ekonomiskt stöd från våra sponsorer som är både privatpersoner och företag. Som ett tack och ett direkt bevis på er medverkan erbjuder vi följande:

Privatpersoner

Hjälp oss att hjälpa det vitryska folket genom ekonomiskt stöd eller genom att delta i vår klädinsamling. du är också välkommen att följa med på någon av våra hjälptransporter till Vitryssland till självkostnadspris. Kontakta oss!

Sponsorer

Som sponsor kan vi erbjuda en plats på stiftelsens buss och vår hemsida. Vill du vara med och sponsra kontakta Stiftelsen på telefon 033 – 10 24 84.